Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Przypominamy:

UCHWAŁA NR 26/2014/VI

Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej

z dnia 11 czerwca 2014 r.

(tekst jednolity)

w sprawie obowiązkowego noszenia identyfikatorów w zakładach leczniczych dla zwierząt 

Praca dla lekarza weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zwoleniu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko inspektora weterynaryjnego do spraw bezpieczeństwa żywności.

Ogłoszenie

Zmarł lek. wet. Tomasz Kędzierski

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że zmarł lek. wet. Tomasz Kędzierski. Pogrzeb odbędzie się 4 lipca 2017 r. o godzinie 1500 w Lublinie na cmentarzu przy ul. Męczenników Majdanka.

Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii w Tarnowie Podgórnym k. Poznania

W dniach 23-25 czerwca 2017 r. w Tarnowie Podgórnym k. Poznania odbył się Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii. W wyniku wyborów delegaci Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk i lek. wet. Tomasz Brzana zostali członkami Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, lek. wet. Rafał Michałowski został Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, lek. wet. Kutrzuba Jacek, lek. wet. Gajda Stanisław, dr hab. Wojciech Kozdruń, lek. wet. Bliźniuk Jarosław i lek. wet. Golecki Leszek zostali wybrani członkami Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego oraz prof. dr hab. Jerzy Rola i płk dr n. wet. Zbigniew Mizak zostali wybrani na członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Projekty Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie realizowane we współpracy z Lubelską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną

1. Narodowy Program Zdrowia: Cel operacyjny nr 4 pn. Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki w zakresie pkt. 2. Profilaktyka;2.1 „Prowadzenie działań zapobiegawczych, w tym, podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących”, finansowany przez Ministerstwo Zdrowia;

2. Program Wieloletni: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”– IV etap, koordynowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy –Państwowy Instytut Badawczy: „Opracowanie wytycznych poprawiających warunki i bezpieczeństwo pracy służb weterynaryjnych w aspekcie narażenia na choroby odzwierzęce (w tym odkleszczowe) i pasożytnicze”. Dodatkowych informacji udziela  Biuro Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Oferta pracy dla lekarzy weterynarii w Wielkiej Brytanii

Największa w Europie firma weterynaryjna  zatrudniająca na stanowiska w sekotrze zdrowia publicznego organizuje spotkanie na którym dowiesz się o możliwościach pracy w Wielkiej Brytanii. Szczegóły

 

Pogoda w Lublinie

Miejscowość:  

Gościmy

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Tutaj jesteśmy