Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej dotyczący zasad wystawiania recept przez lekarzy weterynarii

W odpowiedzi na zapytania płynące z aptek w sprawie zasad realizacji recept wystawianych przez lekarzy weterynarii informujemy, że w zakresie tych recept nie nastąpiły żadne istotne zmiany zarówno w zasadach ich wystawienia, jak i w zasadach ich realizacji.

Szczegółowe reguły dotyczące wystawienia przez lekarzy weterynarii recept na produkty stosowane u ludzi, które będą stosowane u zwierząt określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt (Dz.U. Nr 97, poz. 891, z późn. zm.).

Recepty te nadal są wystawiane tylko w postaci papierowej dla każdej grupy ordynowanych na nich produktów.

Jedyna znacząca zmiana dotycząca recept wystawianych przez tę grupę uprawnionych została wprowadzona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2023 r. poz. 487). Osoba wystawiająca receptę będąca lekarzem weterynarii ma obowiązek zamieszczenia na papierowej recepcie weterynaryjnej, na której zaordynowano produkt leczniczy zawierający środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, unikalnego numeru identyfikującego.

Numer ten, pozyskany przez lekarza weterynarii od Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, nanosi się na recepcie w postaci odręcznej lub w postaci nadruku.

Informujemy również, że zmiana art. 95b ust. 1a ustawy – Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie w dniu 1 listopada 2023 r. wprowadzająca wymóg wystawiania recept wyłącznie w postaci elektronicznej nie dotyczy recept wystawianych przez lekarza weterynarii na produkty lecznicze zawierające w swoim składzie substancję psychotropową lub środek odurzający, z których którakolwiek substancja lub środek należy do grupy II-N, III-P albo IV-P określonej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ta grupa uprawnionych wystawia recepty na te produkty lecznicze tylko w postaci papierowej, na dotychczas obowiązujących zasadach. 

Najbliższe posiedzenie Rady LIL-W

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 r. Wszelkie wnioski kierowane do Rady LIL-W winny trafić do biura LIL-W do dnia 6 grudnia 2023 r. 

Rozpoczęliśmy współpracę z firmą Vanitystyle

lubelska izba lekarsko weterynar yjna korzyciInformujemy, że rozpoczęliśmy współpracę z firmą Vanitystyle. W związku z tym istnieje już możliwość dołączenia do programu FitProfit/FitSport poprzez rejestrację i nabycie karty, również dla osoby towarzyszącej, seniorów i dzieci własnych lub przysposobionych. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach do których odnośniki zamieszczone są poniżej. Rejestracja trwa do 20 października 2023 r, karta będzie aktywna od 1 listopada 2023 r.

Informator dla zainteresowanych programem FitProfit/FitSport ...

Instrukcja obsługi platformy eVS dla użytkownika Pay ...

Dlaczego warto dołączyć do programu FitProfit/FitSport ...

Korzyści dla lekarzy weterynarii ...

Odnośnik do samodzielnej rejestracji ...

Wyszukiwarka radców prawnych

KIRP szukajradcy.pl2

Informujemy, iż Krajowa Izba Radców Prawnych jako jednostka organizacyjna samorządu radców prawnych, skupiająca wszystkich radców i aplikantów radcowskich w Polsce, stworzyła tzw. wyszukiwarkę szukajradcy.pl (adres strony internetowej: https://szukajradcy.pl). To narzędzie ułatwiające każdej osobie i organizacji znalezienie profesjonalnej pomocy prawnej, tj. radcy prawnego specjalizującego się w dziedzinie/gałęzi prawa bądź tematyce, którą dana osoba/organizacja jest zainteresowana, czy też działającego na terytorium zainteresowania danej osoby/organizacji. Pismo Aleksandry Gibuła Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych ...

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zakażeń wirusem grypy ptaków

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące przekazywania informacji w przypadku powzięcia podejrzenia o zakażeniu psów i kotów wirusem grypy ptaków powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Treść pisma ...

Konkurs Literacki "Dzień z życia lekarza weterynarii"

Małpolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna ogłasza Konkurs Literacki "Dzień z życia lekarza weterynarii".

Ogłoszenie ...

Regulamin konkursu ...