Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

Struktura LILW

Prezes Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:

lek. wet. Tomasz Górski

 

Prezydium Rady:

Wiceprezes – lek. wet. Paweł Mateńko

Wiceprezes – lek. wet. Konrad Saweczko

Sekretarz – lek. wet. Stanisław Gajda

Skarbnik – lek. wet. Magdalena Szabała

Członek – dr hab. Wojciech Kozdruń

Członek – lek. wet. Andrzej Więcek

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

lek. wet. Maja Zaborowska

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

lek. wet. Falęcki Andrzej

lek. wet. Grąziowska-Maciela Agnieszka

lek. wet. Kasperkiewicz Krzysztof

prof. dr hab. Tomczuk Krzysztof

Okręgowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny:

Przewodnicząca – dr n wet. Hanna Czekaj

Zastępca – lek. wet. Jacek Kasprzyk

Zastępca – lek. wet. Piotr Biełuszka

Zastępca– lek. wet. Monika Krysteli

Członek - lek. wet. Janusz Bourdo

Członek - lek. wet. Andrzej Brudnowski

Członek - lek. wet. Jakub Kachny

Członek - lek. wet. Milena Klimont

Członek - lek. wet. Stanisław Tokarzewski

Członek - lek. wet. Iwona Wiewiórowska

Członek - lek. wet. Krzysztof Wilczyński

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – lek. wet. Zbigniew Mizak

Zastępca – lek. wet. Tadeusz Błachnio

Sekretarz – lek. wet. Adam Wróblewski

 

Komisja ds. farmacji:

Przewodniczący: lek. wet. Jowita Niczyporuk 

Członek: lek. wet. Andrzej Wasilewski

Członek: lek. wet. Bogusław Winiarski

 

Komisja ds. kształcenia: 

Przewodniczący: dr hab. Artur Burmańczuk prof. UP w Lublinie

Członek: dr hab. Wojciech Kozdruń

Członek: lek. wet. Jacek Kutrzuba

Członek: dr hab. Radosław Radzki prof. UP w Lublinie

 

Komisja ds. współpracy z Inspekcją Weterynaryjną:

Przewodniczący: lek. wet. Konrad Saweczko

Członek: lek. wet. Jerzy Wrzesień

Członek: lek. wet. Karol Grzęda