Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

Rejestracja zakładów leczniczych dla zwierząt

Opłaty na rzecz Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za dokonanie rejestracji zakładów leczniczych dla zwierząt wynoszą:

300 zł - gabinet weterynaryjny, przychodnia weterynaryjna,

600 zł - lecznica weterynaryjna, klinika weterynaryjna, weterynaryjne laboratorium diagnostyczne.

Za wpisanie zmian w ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt opłata wynosi 50% wysokości opłaty rejestracyjnej.

Opłatę należy dokonać przelewem na konto bankowe nr:

72 1020 3150 0000 3802 0003 3803

Dowód opłaty należy załączyć do przedłożonego wniosku.

Wzory druków do rejestracji zakładu leczniczego dla zwierząt: