Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

Informacje Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zwraca się z prośbą do lekarzy weterynarii o aktualizację danych zawartych w systemie informatycznym VETSystems oraz złożenie deklaracji o ewentualnej rezygnacji z otrzymywania Życia Weterynaryjnego w wersji paierowej.

Pismo dotyczące aktualizacji danych.

Pismo dotyczące rezygnacji z wersji papierowej Życia Weterynaryjnego.