Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie ankiety dotyczącej kondycji psychicznej lekarzy weterynarii. Więcej ...

Realizacja Apelu XII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w sprawie wsparcia zdrowia psychicznego lekarzy weterynarii

Krajowa Rada lekarsko-Weterynaryjna realizując Apel XII Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w sprawie ogólnopolskiego programu wsparcia zdrowia psychicznego lekarzy weterynarii podjęła próbę diagnozy tego ważnego dla naszego środowiska problemu. Więcej ...

Posiedzenia Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Najbliższe posiedzenia Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej rozpocznie się w dniu 14 kwietnia 2023 r. o godz. 1100. Prosimy o składanie dokumentów do dnia 12 kwietnia 2023 r. 

Postępowanie z martwymi zwierzętami domowymi

Regulacje prawne związane z postępowaniem z martwymi zwierzętami domowymi. Więcej ...

Prośba o pomoc dla lek. wet Pauliny Dąbrowskiej - absolwentki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie, rocznika 2003

Lek. wet. Paulina Dąbrowska w październiku 2021 r. uległa wypadkowi na skutek czego doznała urazu środczaszkowo-krwotocznego nadtwardówkowego po czym nastąpiło zatrzymanie akcji serca. Mimo podjętych działań Paulina jest w śpiączce z niedowładem czterokończynowym. Nie otrzymała przedłużenia w programie wybudzeń z NFZ, a to oznacza, że pełne koszty leczenia i rehabilitacji spadły na rodzinę. Więcej szczegółów oraz numer konta bankowego znajduje się w odnosniku https://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/paulina_dabrowska_17069/

Ankieta VetSurvey 2022

FVE uruchomiła trzecią edycję VetSurvey2022, kompleksowego badania zawodów weterynaryjnych w Europie (raport z badania w 2018 r. dostępny TUTAJ) Jak Brexit, COVID-19 i wojna na Ukrainie ukształtowały zawód lekarza weterynarii? Ogólnym celem VetSurvey2022 jest zebranie nowych spostrzeżeń i danych na temat demografii, rynku pracy, mobilności, satysfakcji i wskaźników ekonomicznych w całym regionie europejskim. Wyniki pomogą zaktualizować i dokładnie ocenić obecną sytuację zawodu lekarza weterynarii oraz określić priorytetowe działania mające na celu poprawę i kształtowanie przyszłości naszego zawodu. Ta ankieta pomoże nie tylko Tobie i Twojej przyszłości jako lekarza weterynarii, ale także przyszłym pokoleniom. VetSurvey2022 jest przeznaczona dla każdego lekarza weterynarii, pracującego w każdym sektorze. 

Ogłoszenie PLW w Opolu Lubelskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim poszukuje lekarzy weterynarii do wykonywania czynności z wyznaczenia. Więcej ...