Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

Zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego Kexxtone

Kexxtone 32,4 g system dożwaczowy został dopuszczony do obrotu w 2013 r. w drodze procedury scentralizowanej (EU/2/12/145/001-003) i jest przeznaczony do ograniczania częstości występowania ketozy u krów mlecznych i jałówek w okresie poporodowym. W związku ze zwiększoną częstotliwością raportów dotyczących zwracania przez krowy bolusów zawierających nierozpuszczone tabletki monenzyny oraz w związku ze wzrostem liczby zgłoszeń zdarzeń niepożądanych u gatunku niedocelowego (psów) powiązanych z tym produktem Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) podjął decyzję o zaleceniu zawieszenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego Kexxtone i wycofaniu serii produktu dystrybuowanych w państwach członkowskich w Unii Europejskiej. Komisja Europejska przychyliła się do zaleceń CVMP i w dniu 15 maja 2024 r. wydała odpowiednią decyzję wykonawczą. Zgodnie z zaleceniami, EMA i Elanco uzgodnili treść komunikatu informującego o zawieszaniu pozwolenia i wycofaniu z rynku produktu Kexxtone skierowanego do lekarzy weterynarii, którego tłumaczenie zgodnie z właściwościami zaakceptowane zostało przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Produktów Biobójczych i Wyrobów Medycznych. W zawiązku z zaleceniami EMA i URPL przekazania tych informacji lekarzom weterynarii na terenie Polski publikujemy poniżej komunikat dotyczący tej sprawy.

Treść komunikatu ...