Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

  Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

        projekt pn. "Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: 

dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza".

 

pbu 2014 logo

Piknik Weterynaryjny w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego w Puławach

W dniu 10 czerwca 2023 r. w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego w Puławach odbył się   w ramach projektu „Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza”. W Pikniku Weterynaryjnym uczestniczyło 50 osób, m. in. goście z Ukrainy - przedstawiciele beneficjentów projektu: Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie im. Stefana Gżyckiego, przedstawiciele Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz członkowie Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Podczas spotkania były przedstawione historyczne związki Lwowskiej Uczelni Weterynaryjnej z Ziemią Lubelską, prezentacja absolwentów Lwowskiej Uczelni związanych z Ziemią Lubelską oraz rozdano broszury informacyjne.

Niniejsza podstrona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.