Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Sanitas animalium pro salute homini

Facebook

  Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 

        projekt pn. "Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: 

dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskiego pogranicza".

 

pbu 2014 logo

Piknik Weterynaryjny w Puławach

W ramach realizacji projektu Nowatorskie podejście do dziedzictwa historycznego: dziedzictwo naukowe medycyny weterynaryjnej polsko-ukraińskie - go pogranicza Vetheritage 10 czerwca 2023 r. w Weterynaryjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach odbył się̨ Piknik Weterynaryjny zorganizowany przez Lubelską Izbę̨ Lekarsko-Weterynaryjną.

Puławy na miejsce konferencji wybrano nieprzypadkowo, ponieważ̇ pracowali tutaj wybitni absolwenci lwowskiej uczelni weterynaryjnej. Prawdopodobnie pierwszym z nich był Bolesław Leliwa Workiewicz, absolwent z 1898 r. Cesarsko-Królewskiej Szkoły Weterynarii, który w 1915 r. podjął pracę jako powiatowy lekarz weterynarii w Puławach. Z Puławami związany był również płk dr Kazimierz Wincenty Zagrodzki, zasłużony w zwalczeniu księgosuszu w Polsce, który jeszcze przed wybuchem II wojny światowej aktywnie działał na rzecz utworzenia samodzielnego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego. Pracowali tutaj również̇ wybitni absolwenci uczelni weterynaryjnej we Lwowie: ichtiopatolog prof. Bronisław Kocyłowski, anatomopatolog prof. Tadeusz Żuliński i prof. Alfred Trawiński – twórca polskiej szkoły higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

W pikniku wzięli udział przedstawiciele beneficjentów projektu: Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego oraz Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, a także zaproszeni goście, wśród nich poseł prof. Krzysztof Szulowski z Instytutu w Puławach oraz prof. Beata Trawińska, córka prof. Alfreda Trawińskiego.

Część konferencyjną otworzył koordynator projektu Tomasz Górski, a następnie zabrali głos prof. Krzysztof Szulowski oraz reprezentujący lwowską uczelnię prof. Vasyl Prysiazhniuk. Wprowadzenia do tematyki konferencji dokonała Ałła Vyniarska, główny koordynator projektu z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii, która przedstawiła historię realizacji przedsięwzięcia przerwanego przez działania wojenne w Ukrainie. Następnie zabrał głos prof. Antoni Gamota ze Lwowa, konsultant projektu Vetheritage. W swoim wystąpieniu przedstawił swoje wspomnienia związane z osobistymi kontaktami z absolwentami Akademii Medycyny Weterynaryjnej w okresie swoich studiów i pracy naukowej na lwowskiej uczelni. Z kolei lek. wet. Zbigniew Wróblewski, ekspert projektu, omówił związki lwowskiej uczelni z Lubelszczyzną, a następnie przedstawił krótki rys historyczny lwowskiej uczelni w latach 1881–1939, ilustrując swoje wystąpienie banerami wykonanymi w trakcie realizacji projektu. Następnie wyświetlono materiały o historycznej trasie turystycznej po terenie dawnej Akademii Medycyny Weterynaryjnej, o studentach okresu międzywojennego, pierwszych absolwentach Cesarsko Królewskiej Szkoły Weterynarii oraz Lwowskim Chórze Medyków Weterynaryjnych zrealizowane w trakcie trwania projektu. Pod koniec konferencji Ałla Vyniarska zaprezentowała wizualizację kompozycji plastycznej inspirowanej skanami barwionych preparatów mikroskopowych z XIX wieku ze zbiorów Cesarsko Królewskiej Szkoły Weterynarii we Lwowie. Delegacja uczestników udała się na cmentarz w Puławach, gdzie złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobie płk. Kazimierza Zagrodzkiego.

Piknik zakończył się uroczystą kolacją.

Tomasz Górski Koordynator Projektu Dziedzictwo Historyczne Medycyny Weterynaryjnej Polsko-Ukraińskiego Pogranicza z ramienia Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  

Niniejsza podstrona internetowa została stworzona i utrzymywana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.